Winkelwagen:

Winkelwagen is leeg

Gebruiksvoorwaarden

 

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden, tezamen met de Algemene Voorwaarden van Fragranza Perfumes aandachtig te lezen alvorens gebruik te maken van deze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Fragranza Perfumes. Met deze website wil Fragranza Perfumes u een eenvoudige, snelle en een verbeterde toegang bieden tot de informatie van Fragranza Perfumes.

2. Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig heeft of opmerkingen wilt maken, kunt u met Fragranza Perfumes contact opnemen door een e-mail te versturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dan ook niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies benaderd worden. Deze website en alle aangeboden producten zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

4. Aansprakelijkheid

Fragranza Perfumes levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kunt u Fragranza Perfumes contacteren.

Fragranza Perfumes spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Fragranza Perfumes kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Fragranza Perfumes niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

Fragranza Perfumes kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

5. Externe Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Fragranza Perfumes geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe website leidt steeds tot de opening van een nieuw venster in uw browser. Fragranza Perfumes kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

6. Intellectuele en Industriële Eigendom

De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot, de auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, videobestanden, geluidsbestanden, downloads, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op de lay-out en vormgeving van de website, inclusief de nieuwsbrief en overige mailingen welk rusten bij Fragranza Perfumes geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. De Klant en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

Het intelectuele eigendom van Fragranza Perfumes mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Fragranza Perfumes.

7. Wijzigingen

Fragranza Perfumes behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te veranderen. Wij adviseren u de toepasselijke voorwaarden voor het gebruik van onze website met regelmaat door te nemen.

Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 16 december 2013.

8. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Fragranza Perfumes respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website van Fragranza Perfumes invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kunt u onze Privacyverklaring alsmede de hierin opgenomen informatie over cookies raadplegen.


Wij wensen u veel winkelplezier in de webshop van Fragranza Perfumes!

  • Prev
Scroll to top